بدحجابی در حرارت

طرح مبارزه با بد حجابی مثل هر سال با شروع فصل گرما بر پا می شود…

سال 81: پاترولها و مینی بوس ها در خیابانها با هدف پر شدن از بدحجابها… رفتار زننده ی اکثر مامورین…

سال 82: طرح اجرا می شود، بدون اطلاع رسانی و بدون پاسخگویی…!

سال 83: افراط… افراط… افراط…

سال 84: تکرار طرحها…

سال 85: آغاز فرهنگ سازی… نمایشگاهها و لباسهای اسلامی و تبلیعات…

سال 86: تکرار… تکرار…

این تکرارها ادامه دارند… نیروی انتظامی هر بهار به یاد می آورد و هر پاییز فراموش می کند…و آیا این برخوردها کارشناسانه و درست است؟؟؟ آیا تاثیر گذار است یا باز هم مثل همه این سالها باید پس از چند سال به اشتباه خود پی ببریم و سعی در احیای جامعه ی ویران شده خواهیم کرد؟