بعثت روزیست که…

استاد زبان:

“Valentine is a day when American people give cards to the ones they love”

“Halloween is a day when American people wear different costumes”

“Besat is a day when Iranian People…

بچه ها ایرانیا تو روز بعثت چه کار می کنند؟

یکی از بچه ها:

“Sleep.”

—–

پ.ن: اینم از فعالیتهای شاد ایرانی ها در روزهای عید…