هوش تبلیغاتی

اگر شما هم مثل من به تبلیغات هوشمندانه علاقه دارید، نگاهی به عکسهای زیر بیاندازید:

- آیا آنچه از سرتان بیرون می آید هم سطح آن چیزی است که داخل آن می رود؟

- نظراتتان را روی کاغذ گذاشته و برای ما بفرستید.

- با تکنولوژی هوشمندانۀ Head بلندتر بپرید.

- اثر AXE (یک نوع اسپری خوشبو کننده)

- خوشبو کننده دهان Alka

- هیچ چیز مثل نسکافه شما را از خواب بیدار نمی کند