فصل ها

چه سرد است زردیِ این روزها…

گویی پاییز و زمستان در هم تنیده‌اند…

هیچ حس می‌کنی حال و هوای شاعرانه‌ی عشق‌بازی این دو فصل را؟

نگاهی به من زرد بیانداز و تن همیشه سردت…

زردیِ من چه کم از پاییز دارد،

در برابر سردی تنت؟