تکلیف

نامه‌‌هایم، برگ برگ نوشته‌هایم، حتی تک تک عکس‌هایم را برایم پس فرستادی…

لابد خیالت راهت شد که هیچ چیز دیگری از من برایت نمانده است…!

اما عزیزم…

تکلیف بوسه‌هایم چه می‌شود…؟

آن‌ها را چه می‌کنی؟!