The Little Prince

هی…! شازده کوچولو…!

چشمان پرفروغت به دنبال گل سرخی است…

که چندی پیش…

در گرمای جان‌فرسای یک نگاه سوخت!

پیش از آمدنت…

خورشید عاشقش شده بود!