به کجا پناه بریم…؟

Hands_of_Stone_by_UmeHoshi

قلب‌ها همه سرخ بود اما از سنگ…

دری نداشت که به روی کسی گشوده شود!

به امید گشوده شدن دری تا به درگاه خانه‌ی خدا رفتم…

خانه‌‌‌اش از سنگ بود…

سیاه!