روزی که زندگی‌ام شروع شد…

همیشه فکر می‌کردم آمدنت شروع زندگی‌ام است…

اشتباه مهلکی بود…

این را با رفتنت فهمیدم!

با تنها شدن…

با سقوطِ دوباره به گرداب زندگی!

- آمدنت…

       شروع دوباره‌ی زندگی نبود؛

نجات یافتن از زندگی بود…!