رنگ‌ها

آنجا هزاران هزار رنگ وجود دارد…

اما تو هیچ‌وقت نخواهی دید!

هیچ کس نخواهد دید.

چرا که من چشم‌هایم را به هیچ کس نخواهم داد حتی به تو!

آنجا، در نگاهت، فقط برای چشمان من ‌هزاران هزار رنگ وجود دارد!