غیر قابل بخشش

هیچ‌گاه نخواهم توانست تمام آنچه را که تو می‌خواهی برآورده کنم!

وقتی تمام مردانگی‌ام،

نمی‌تواند حتی پاسخگوی نیمی از زنانگی‌ تو باشد!

Sanctuary_by__xades_