هزار و یک شب

ای ساده دل‌…!

نمی‌دانم به کدامین شبِ این هزار و یک شب دل‌بسته‌ای!

داستان امشب که تمام شود…

هر دو به خواب خواهیم رفت و فردا شب…

پیش از خواب به سراغ داستان دیگری خواهیم رفت!

پس از این…

تو دیگر به هیچ قصه‌ای دل نخواهی بست!