اشک‌ها

من صدایم را دفن کرده‌ام…

                   در کویر داغ بی‌دادها

و چشمانم را به باد داده‌ام…

                   در زشتی نفرت‌بار صورت‌ها

و نفس‌هایم یک به یک مردند…

                   به دست چاقوی بی‌رحم نامردها

اما چه تنوانم کرد؟

من اشک‌هایم را گم کرده‌ام…

                   جایی میان هزارتوی دردها