مثل دخترا...

تبلیغات خوب می‌تونه چیزی رو توی آدم عوض کنه. چیزی رو که مدت‌ها بدون این که بدونه، بهش باور داشته و نمی‌دونسته تمام این مدت داشته به خودش آسیب می‌زده. تبلیغات خوب می‌تونه کاری کنه که دفعه‌ی بعد قبل از این که به یک نفر می‌گه «مثل دخترا» جیغ نزن، یا «مثل دخترا» آرایش نکن، یا «مثل دخترا» راه نرو یک بار دیگه با خودش فکر کنه که داره چه چیزی رو به باورهای اطرافیانش القا می‌کنه.

تبلیغات خوب می‌تونه آدم رو «مثل دخترا» به گریه بندازه! و چه حیف که خیلی از ما «دختر» نیستیم که بعضی چیزها رو «مثل دخترا» درک کنیم!