...

زندگی را گم کرده‌ام…

نیاز به کسی دارم که دست‌هایم را بگیرد و مرا با خود ببرد به زندگی…!